Popis jednotlivých modulů

Základní funkcí systému je vyrozumění jednotky o mimořádné události, kterou přijme na své tísňové lince operační středisko HZS ČR. Jednotka je o této skutečnosti informována systémem JAY prostřednictvím notifikace do mobilní aplikace, hromadného vyzvánění a zasláním SMS s popisem události. Hromadné vyzvánění je provedeno z jednoho telefonního čísla, které může být uloženo i pod specifickým vyzváněním.

Seznam modulů

Základní služba (Vyrozumění)

Jedná se o základní modul. Modul provede svolání všech členů jednotky několika na sobě nezávislými kanály.

Detaily

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace pro Android a iOS telefony. Aplikace je určena pro členy jednotky, kteří tak mají k dispozici detailní informace o poplachu včetně potvrzené účasti od ostatních členů.

Detaily

Infopanel

Informační panel s detaily aktuální události včetně přeříkávání informací o události a o potvrzené účasti. Aplikace je určená pro umístění ve zbrojnici jednotky.

Detaily

Web admin

Webová aplikace pro velitele jednotek. Umožňuje veliteli spravovat jednotku a členy jednotky.

Detaily

Předpoplach

Funkce umožňující upozornit členy jednotky na blížící se poplach a urychlit tak výjezd jednotky i o desítky sekund.

Detaily

Email

Jako alternativu k vyrozumění pomocí SMS nabízíme možnost zasílání PKV přímo do Vaší emailové schránky.

Detaily

Tisk

Při vyhlášení poplachu vytiskne automaticky dokument obsahující kromě mapy s vyznačeným místem zásahu, také textové informace o místu a důvodu výjezdu.

Detaily

Hlas

Modul přeříkání byl plně integrován do modulu Infopanel. Samostatně tento modul již nenabízíme.

Detail Infopanel

Základní služba (Vyrozumění)

Vyrozumění

Jedná se o základní modul systému, který zajišťuje automatické zpracování příchozího poplachu z KOPIS, vyhlášení poplachu jednotlivým členům jedotky a následný sběr reakce jednotlivých členů.

Vyhlášení poplachu

Vyhlásit poplach může KOPIS dvojím způsobem:
 • Emailem, který obsahuje data o výjezdu v dohodnuté podobě. Náš systém ihned po příchodu takového emailu informace o výjezdu získá a sestaví z nich poplach pro jednotlivé členy jednotky.
 • Pomocí AFU, kde získáme informace o výjezdu přímo voláním naší služby se strany KOPIS. Mělo by se do budoucna jednat o standard. Snad.
Takto získané informace o poplachu jsou dále doručovány jednotlivým členům jednotky. Doručení může být opět několika způsoby:
 • Push notifkace do mobilní aplikace člena jednotky nebo do infopanelu ve zbrojnici jednotky.
 • SMS na mobilní telefon člena jednotky. Jedná se o záložní kanál v případě, že uživatel nemá k dispozici mobilní data nebo chytrý telefon.
 • Voláním na mobilní telefon člena jednotky. Jedná se o záložní kanál v případě, že uživatel nemá k dispozici mobilní data nebo chytrý telefon.

Zpětná vazba od členů jednotky

Každý člen jednotky má možnost účast na poplachu přijmout nebo odmítnout. Primárně to může udělat pomocí tlačítka přímo v mobilní aplikace. Nezapomínáme ale ani na situace, kdy v mobilním telefonu není z nějakého důvodu dostupný internet. V takovém případě lze účast potvrdit nebo odmítnout pomocí volání na předem dohodnuté tel. číslo. Informace o potvrzení nebo odmítnutí jsou přímo zobrazovány v mobilní aplikaci velitele jednotky, případně na infopanelu ve zbrojnici.

Ovládáni dalších napojených zařízení

Systém samozřejmě umí ovládat i zařízení ve zbrojnici. Lze tedy při vyvolání poplachu automaticky zapnout světla ve zbrojnici, otevřít vrata garáže atp. Připojení je vždy řešeno pomocí SMS nebo volnáním na SIM kartu daného ovladače.

Základní služba (Vyrozumění) LITE

Vyrozumění LITE

V reakci na současnou situaci kolem (ne)možnosti připojovat nové jednotky přímo na vyhlášení poplachu z KOPIS v některých krajích, jsme se rozhodli nabídnout "zjednodušenou" verzi naší základní služby (vyrozumění). Poplach je v tomto případě vyvolán kliknutím na tlačítko ve speciální aplikaci pro mobilní telefon. Služba je určena pro provoz bez využití SMS. Jinak se ale jedná o standardní službu v plném rozsahu včetně doplňkových aplikací a modulů.

Mobilní aplikace

Informačně svolávací systém má již od roku 2018 v provozu mobilní aplikaci pro OS Android a iOS. Aplikace byla vyvinuta pro plnou součinnost se svolávacím systémem JAY a je plně pod naší správou a dohledem.

Mobilní aplikace Vás v současné verzi pomocí push notifikace:

 • Vyrozumí o MU do několika vteřin od vyhlášení.
 • Zobrazí místo MU na mapě.
 • Umožní Vám automaticky – datově – potvrdit účast na výjezdu.
 • Přehraje příkaz k výjezdu.
 • Zobrazí přehled členů, kteří potvrdí / zamítnou účast.
 • Nabídne možnost ihned volat oznamovateli.
 • Umožní vám jednoduše zapnout navigaci s nastaveným cílem na místo MU.

Celá akce včetně doručení potvrzení o účasti veliteli jednotky se oproti SMS podstatně zkrátí a uživatelsky zpříjemní.

Potvrzená účast se zobrazí na mobilním telefonu u definovaných členů jednotky ( velitel, strojník, hasič ) případně lze nastavit individuálně pro konkrétní členy. Aplikace je určena pro OS Android/iOS a je nutné mít v mobilním telefonu aktivovaná data. V pohotovostním režimu aplikace žádná data nečerpá. Datové tarify jsou v dnešní době u mobilních operátorů poměrně dostupné a datová služba hodně rozšířená.

Bližší informace včetně ukázek a možnost stáhnout do Vašeho zařízení zde:
Verze z Google Play na lokálním úložišti

Apple Store

Z důvodu aplikace striktních bezpečnostních politik Google Play (nedovoluje aplikacím přístup k SMS), máme k dispozici na našem serveru verzi aplikace, která SMS podporuje:
Lokální úložiště

Detaily modulu

Infopanel

Aplikace určená primárně pro instalaci do Android TV umožňuje zobrazit aktuálně probíhající alarm přehledně na jednom místě a čitelně i z větší dálky (rozhodující je pouze úhlopříčka vaší televize). Zobrazuje se:

 • Detailní informace o vlastním poplachu.
 • Seznam členů, kteří potvrdili nebo odmítli účast.
 • Mapa s místem mimořádné události a orientační směr k místu události od zbrojnice.

Během poplachu je zároveň spuštěno přeříkávání, které automaticky informuje o detailech poplachu a o potvrzené účasti jednotlivých členů. Zobrazení odpočtu času od vyhlášení poplachu je samozřejmostí.

Na žádost některých jednotek byla doplněna funkce spořiče obrazovky. Důvodem je zejména skrytí detailů posledního poplachu tak, aby nebyly čitelné. V případě nečinnosti se tak na obrazovce zobrazje aktuální datum a čas.

Bližší informace včetně ukázek a možnost stáhnout do Vašeho zařízení zde:
Google Play

Web admin

Internetová aplikace pro velitele jednotky. Velitel jednotky zde může kontrolovat aktuální nastavení jednotky (zadaný název jednotky, způsoby vyhlášení alarmu, polohu zbrojnice pro zobrazení v mapě, ...) a zároveň může vkládat nové členy a spravovat nastavení existujících členů jednotky, případně aktivovat nová zařízení členů (například při změně telefonu apod.). Nedílnou součástí je i možnost vyvolání testovacího alarmu pro ověření funkčnosti svolávacího systému.

Přihlášení do aplikace naleznete zde.

Předpoplach

Operační středisko nás může upozornit na nadcházející poplach pro jednotku již v době, kdy ještě nejsou známi všechny informace potřebné k vyhlášení poplachu. Nicméně již v tomto okamžiku můžeme poslat informaci členům jednotky, kteří se tak v předstihu mohou začít na událálost připravovat a urychlit tak výjezd. Z analýzy takto provedených vyplynulo, že se tímto způsobem může výjezd urychlito 90 sekund!. Jedná se tak o úžasné zlepšení

Speciální poděkování v tomto případě patří panu Oravovi z KOPIS Karlovy Vary, který za námi s nápadem přišel a umožnil nám ho realizovat. O úspěšnosti vypovídá i to, že tuto funkci vzápětí implementovali i jiní poskytovatelé svolávacích systémů. Jsme rádi, že to funguje i u nich! 😀

Email

Jako alternativu k vyrozumění pomocí SMS nabízíme možnost zasílání PKV přímo do Vašeho mailboxu. Stačí nám pouze zaslat seznam emailových adres členů jednotky, kteří mají k dispozici data ve svých mobilních telefonech a my dále zařídíme vše potřebné. Naše doporučení je, založit si nový mailbox na google.com, který bude sloužit pouze pro příjem zpráv s PKV.

Detaily modulu

Tisk

Při vyhlášení poplachu vytiskne automaticky dokument obsahující kromě mapy s vyznačeným místem zásahu, také textové informace o místu a důvodu výjezdu.

Modul ke svému provozu potřebuje pc s os win, internetovou konektivitu a tiskárnu. HW standardně nedodáváme, ale pomůžeme s konfigurací případně připravíme individuální nabídku na klíč včetně HW.

Ukázka tiskového výstupu